Месечна програма

ноември
2022
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  01 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 02 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника) 03 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 04 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 05 06
07 Основен курс за оказване на първа помощ 08 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 09 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника) 10 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 11 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 12 13
14 Основен курс за оказване на първа помощ 15 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 16 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника) 17 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 18 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 19 20
21 Основен курс за оказване на първа помощ 22 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 23 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника) 24 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 25 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 26 27
28 Основен курс за оказване на първа помощ 29 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 30 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника)