Месечна програма

февруари
2017
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
    01 Обучение за придобиване на правоспособност за работа с работа с вилични кари (складова техника) 02 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 03 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 04 05
06 07 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 08 Обучение за превоз на опасни товари 09 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 10 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 11 12
13 Обучение за консултанти по превоза на опасни товари по шосе 14 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 15 16 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 17 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 18 19
20 21 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 22 Обучение за превоз на опасни товари 23 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 24 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 25 26
27 28 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача