трансАРЕНА - портал за транспорт и логистика
Начало
Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

В допълнение на квалификационната и издателската дейност, ТРАНСАРЕНА предоставя следните услуги на 
 


  • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ФРАНЦИЯ.

ТРАНСАРЕНА е търговски партньор на VIALTIS - добре позната и утвърдена компания от сектора на услугите в автомобилния транспорт. Цялата палитра от услуги вече е досъпна и е предосавена на българските транспортни компании - Възстановяване на ДДС, фериботни резервации, представителство във Франция.

Съгласно законът на Макрон, транспортните фирми, които командироват служители с цел товарене или разтоварване до Франция, следва да спазват френското законодателство по отношение на наетите от тях лица, като основно отражение това намира в начисляваната брутна заплата. Ставката се определя от вида и размера на превозното средство.

Също така всяка фирма следва да посочи свой представител за Франция, който да съхранява и предоставя за проверки за период от 18 месеца, след изтичане на командироването (общо 24) следната информация за фирмата:

  • Трудови договори на командированите лица
  • Декларации за командироване
  • Доказателства за начислена заплата
  • Доказателства за изплатена заплата

Също така водачите следва да носят със себе си следните три документа, за проверки на пътя:

  • Трудов договор – копие
  • Декларация за избор на представител – копие
  • Декларация за командироване – оригинал

В случай, че нашите условия представляват интерес за Вас, моля да потвърдите по електронната поща, за да Ви изпратим форма, в която да попълните Ваши данни. След това, ще подготвим необходимите документи и ще ги изпратим до Вас за подпис и печат.

Ако имате допълнителни въпроси, бихте могли да се обърнете към Лилия Найденова - 0887 899 787.


  • ОБЛАЧНИ ПРОДУКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ

ТРАНСАРЕНА предоставя на българските транспортни компании, осъществяващи превоз на пътници, интелигентни софтуерни решения, които оптимизират използването на автомобилния парк и предоставят на диспечерите най-ефективните решения за експлоатацията на автобусите. Реализираните икономии в оперативните разходи достигат до 15%. Това е т.нар. Облачна услуга - т.е. не е теобходимо да разполагате с абсолютно никакво специално оборудване, допълнителна техника, или инженерен персонал. Възролзвайте се от високотехнологичните съвременни приложения за управление на транспортното предприятие, които ще Ви гарантират значителни икономии в оператвните разходи.
 


  • ТРУДОВА БОРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ И ОПЕРАТОРИ В СКЛАД

ТРАНСАРЕНА предоставя възможности за работа в транспортни компании на територията на Холандия.
Подбира, оценява персонал за български транспортни и логистични компании.

Предоставяме работа на професионални водачи, желаещи да работят за български транспортни компании, както за територията на страната, така и за международни превози.

За своите партньори от логистичния сектор набираме персоналза работа със складова техника.