Начало
Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

В допълнение на квалификационната и издателската дейност, ТРАНСАРЕНА предоставя следните услуги 
 


 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ФРАНЦИЯ.

ТРАНСАРЕНА е търговски партньор на VIALTIS - добре позната и утвърдена компания от сектора на услугите в автомобилния транспорт. Цялата палитра от услуги вече е досъпна и е предосавена на българските транспортни компании - Възстановяване на ДДС, фериботни резервации, представителство във Франция.

Законът Макрон изисква всички международни транспортни фирми, които командироват шофьори на територията на Франция (без транзитно преминаващите) да имат представител на местно ниво, да подава декларации за командироване (максимален срок 6 месеца) на сайта Sipsi за всеки отделен шофьор и да заплаща изработените от тях часове на територията на Франция по минималната ставка от 9.88 EUR.

Всеки един шофьор, командирован във Франция, трябва да има в себе си следните документи:

 • Трудов договор (на български, няма необходимост да е преведен);
 • Декларация за командироване (от сайта Sipsi);
 • Декларация за избор на представител (изготвя се от нас при подписване на Договорът);
 • Удостоверение относно приложимото законодателство А1 – издава се от НАП (може да се пътува и с входящ номер, че е подадено Искане за издаване на Удостоверението).

След изтичане на календарният месец, фирмата е длъжна да заплати изработените от шофьора часове във Франция (без почивките) по минималната ставка от 9.88 EUR, като тази сума не трябва да бъде част от основната заплата или от командировъчните.

Нашата услуга, която предлагаме включва:

 • Подготовка на необходимите документи
 • Регистрация на фирмата във френският сайт Sipsi
 • Регистрация на шофьорите във френският сайт Sipsi
 • Архивиране на необходимите документи
 • Съдействие при проверки от страна на френските власти
 • Напомняне за изтичащи декларации

Цената на услугата е 200 EUR първоначална и еднократна такса и по 18 EUR на командирован шофьор за шестмесечие (такъв е и срокът на декларацията). Фактурирането се извършва от VIALTIS SARL Франция и не се начислява ДДС!

Ако проявявате интерес, моля, попълнете в приложения екселски файл фирмените данни и данните на шофьорите, които ще бъдат командировани и веднага след като го получим ще подготвим необходимите документи и ще извършим необходимите регистрации.

Ако имате допълнителни въпроси, оставаме на разположение!

 

VIALTIS

КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШАТА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ
ПЪТНИ ТАКСИ, ТЕЛЕМАТИКА, ДДС И АКЦИЗ-ВЪЗТАНОВЯВАНЕ, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО,

ФЕРИБОТНИ РЕЗЕРВАЦИИ , МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ

Виалтис е напълно независима група, изцяло посветена на международните транспортни
фирми. От 1982 година насам ние сме развили дългогодишни бизнес връзки с всякакъв
вид превозвачи в цяла Европа.
От 2012 г. ВИАЛТИС е част от FDE Group, която е успешен доставчик на услуги за
международния транспортен сектор.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС И АКЦИЗ

ВИАЛТИС предлага цялостно управление на вашите ДДС приложения от депозит до
възстановяване в 31 страни. Вие имате свое лице за контакт, което говори вашия език,
познава вашата фирма и управлява процеса за прилагане възстановяването на вашия
ДДС и акциз.
ВИАЛТИС има контакти с всички ДДС администрации и гарантира, че вие ще получите
максимално възстановяване.

ПЪТНИ ТАКСИ И GPS РЕШЕНИЕ В ЕДНО

При пътуване през Европа, вие трябва да заплащате такси за пътища, тунели, мостове.
С услугата от ВИАЛТИС вие не трябва да мислите, от какъв вид плащане имате нужда -
ВИАЛТИС управлява всичко с различните оператори: поръчки, фактури, смяна, онлайн
транзакции и т.н. Чрез предлаганото от нас устройство Telepass SAT освен
заплащането на пътни такси , можете да използвате и GPS системата Kmaster .

ГЪВКАВИ ДИЗЕЛ РЕШЕНИЯ-IQ CARDS, ESSO, PUMP-V

ВИАЛТИС е установила партньорства с повече от 15 000 бензиностанции, покривайки
цяла Европа, и ние ви съветваме да изберете доставчикът на гориво, който може да ви
предложи най-уместната и изгодна сделка.
Избирайки ВИАЛТИС като ваш дизелов брокер, ние ви гарантираме специализирано
дизелово решение, съгласно вашите маршрути на пътуване из Европа

EВРОПЕЙСКА УСЛУГА ЗА МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ

Според различни национални закони и декрети и съгласно 96/71 Директива на
Европейския парламент както и на решения от 16/12/1996 и 2014/67/EU на 15/04/2014,
компаниите, осъществяващи международен транспорт са задължени да обявят местните
власти по пребиваване на техните служители за командироването им. Виалтис има
директен контакт с властите на тези страни и е контактна точка и представител на тези
компании.

ФЕРИБОТНИ РЕЗЕРВАЦИИ

Само с едно кликване / обаждане, ВИАЛТИС може да ви осигури директна резервация за
вашето преминаване през Европа. Ние ви предлагаме повече от 1 200 морски маршрута
и 400 курса всеки ден от 150 фериботни фирми.
Свържете се с ВИАЛТИС, ако се нуждаете от най-кратката релация през Европа.

 


 • ТРУДОВА БОРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ И ОПЕРАТОРИ В СКЛАД

ТРАНСАРЕНА предоставя възможности за работа в транспортни компании на територията на Холандия.
Подбира, оценява персонал за български транспортни и логистични компании.

Предоставяме работа на професионални водачи, желаещи да работят за български транспортни компании, както за територията на страната, така и за международни превози.

За своите партньори от логистичния сектор набираме персоналза работа със складова техника.