Начало
Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

В допълнение на квалификационната и издателската дейност, ТРАНСАРЕНА предоставя следните услуги на 
 


 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ФРАНЦИЯ.

ТРАНСАРЕНА е търговски партньор на VIALTIS - добре позната и утвърдена компания от сектора на услугите в автомобилния транспорт. Цялата палитра от услуги вече е досъпна и е предосавена на българските транспортни компании - Възстановяване на ДДС, фериботни резервации, представителство във Франция.

Законът Макрон изисква всички международни транспортни фирми, които командироват шофьори на територията на Франция (без транзитно преминаващите) да имат представител на местно ниво, да подава декларации за командироване (максимален срок 6 месеца) на сайта Sipsi за всеки отделен шофьор и да заплаща изработените от тях часове на територията на Франция по минималната ставка от 9.88 EUR.

Всеки един шофьор, командирован във Франция, трябва да има в себе си следните документи:

 • Трудов договор (на български, няма необходимост да е преведен);
 • Декларация за командироване (от сайта Sipsi);
 • Декларация за избор на представител (изготвя се от нас при подписване на Договорът);
 • Удостоверение относно приложимото законодателство А1 – издава се от НАП (може да се пътува и с входящ номер, че е подадено Искане за издаване на Удостоверението).

След изтичане на календарният месец, фирмата е длъжна да заплати изработените от шофьора часове във Франция (без почивките) по минималната ставка от 9.88 EUR, като тази сума не трябва да бъде част от основната заплата или от командировъчните.

Нашата услуга, която предлагаме включва:

 • Подготовка на необходимите документи
 • Регистрация на фирмата във френският сайт Sipsi
 • Регистрация на шофьорите във френският сайт Sipsi
 • Архивиране на необходимите документи
 • Съдействие при проверки от страна на френските власти
 • Напомняне за изтичащи декларации

Цената на услугата е 200 EUR първоначална и еднократна такса и по 18 EUR на командирован шофьор за шестмесечие (такъв е и срокът на декларацията). Фактурирането се извършва от VIALTIS SARL Франция и не се начислява ДДС!

Ако проявявате интерес, моля, попълнете в приложения екселски файл фирмените данни и данните на шофьорите, които ще бъдат командировани и веднага след като го получим ще подготвим необходимите документи и ще извършим необходимите регистрации.

Ако имате допълнителни въпроси, оставаме на разположение!

 


 • ТРУДОВА БОРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ И ОПЕРАТОРИ В СКЛАД

ТРАНСАРЕНА предоставя възможности за работа в транспортни компании на територията на Холандия.
Подбира, оценява персонал за български транспортни и логистични компании.

Предоставяме работа на професионални водачи, желаещи да работят за български транспортни компании, както за територията на страната, така и за международни превози.

За своите партньори от логистичния сектор набираме персоналза работа със складова техника.