Начало
Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

Услуги, предоставяни от ТРАНСАРЕНА

В допълнение на квалификационната и издателската дейност, ТРАНСАРЕНА предоставя следните услуги на автомобилните превозвачи:

  • КАРТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВО

ТРАНСАРЕНА е официален представител на IQ CARD Австрия и предоставя карти за за реждане на гориво при изключително изгодни условия. Това, което отличава този вид карти за гориво от всички останали, предлагани на пазара е КОРЕКТНОСТТА - плащате точно толкова, колкото сте израсходили. Няма абсолютно никакви такси, цените са фиксирани в рамките на една седмица, получаватне електронни фактури, планирате и управлявате своето потребление през вашия личен профил на интернет-платформата, предоставена от IQ CARD.
 


  • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

ТРАНСАРЕНА е търговски партньор на VIALTIS - добре позната и утвърдена компания от сектора на услугите в автомобилния транспорт. Цялата палитра от услуги вече е досъпна и е предосавена на българските транспортни компании - Възстановяване на ДДС, фериботни резервации, представителство във Франция.
 


  • ОБЛАЧНИ ПРОДУКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ

ТРАНСАРЕНА предоставя на българските транспортни компании, осъществяващи превоз на пътници, интелигентни софтуерни решения, които оптимизират използването на автомобилния парк и предоставят на диспечерите най-ефективните решения за експлоатацията на автобусите. Реализираните икономии в оперативните разходи достигат до 15%. Това е т.нар. Облачна услуга - т.е. не е теобходимо да разполагате с абсолютно никакво специално оборудване, допълнителна техника, или инженерен персонал. Възролзвайте се от високотехнологичните съвременни приложения за управление на транспортното предприятие, които ще Ви гарантират значителни икономии в оператвните разходи.
 


  • ТРУДОВА БОРСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ И ОПЕРТОРИ НА СКЛАД

ТРАНСАРЕНА предоставя възможности за работа на територията на Холандия.
Подбира, оценява персонал за български транспортни и логистични компании.