Приоритет е високият стандарт в обслужването на клиента

Приоритет е високият стандарт в обслужването на клиента

Той е константна величина, на която постоянно се акцентира в O.BeinoglouSA, подчертава Алекос Скеклиос,директор на сектора за Източна Европа

Алекос Скеклиос е директор на сектора за Източна Европа в компанията O.BeinoglouSA(OB‘SA) със седалище Атина. Завършил е икономика в България и започва своята кариера в транспортния бранш през 1996 г. в DanzasSA- Гърция (сега DHL). През 2000 г. получава предложение да се заеме със създаването и организационното структуриране на направлението за Източна Европа, което ръководи и в момента. Член е на ManagementCommittee на O.BeinoglouSA.

-Г-н Скеклиос, говорите много добре български, защото сте следвали в България?

-Донякъде може да се каже, че е така. Но не само това е причината. По-скоро фирмената култура и етика изискват всеки от нас да притежава висок професионализъм и перфектно да върши работата си, което предполага и владеенето на повече езици. Защото всекидневно контактуваме с различни партньори и клиенти. Основните дейности на фирмата са транспорт, спедиция, логистика, организирането на изложби, превозването на произведения на изкуството и пренос на лични вещи (HHGDS). Тъй като имаме дъщерни фирми ORBIT в балканските страни –България, Румъния, както и вMакедония, също така в Кипър и в Ливан, а и партнираме с цял свят, владеенето на различни езици ни прави по-комуникативни и гарантира не само отличната търговска мобилност, но и достъп до разнообразна информация. Благодарение на високото качество в обслужването, което в продължение на години предлагаме сме защитили голям брой сертификати, които свидетелстват за коректността и надеждността ни като партньори. Имам предвид такива като AEO, AXAARTPROTECT, TAPA, FIDI, ISO 9001;14001; 22000, OHSAS 18001:2007, MDDY8d/1348, GEHC.

-В момента, г-н Скеклиос, икономическата обстановка в Гърция е сложна, неблагоприятна за бизнеса. Това е предпоставка за изостряне на конкуренцията и често води до нелоялност в транспортно-спедиторския бранш. Кои са основните фирмени правила, на които не изневерявате, за да останете стабилен и уважаван партньор не само в Гърция, но и на международния пазар?

-Истината е, че след 2009 г., в самото начало на кризата, транспортният пазар по естествен начин започна да се изчиства от икономическите и финансово нестабилни фирми. Много от тях фалираха. Стигна се до една пазарна профилактика, което разбира се има своите положителни и отрицателни страни. Но такива са икономическите закони на пазара...В тази сложна обстановкаOB‘SAуспя да се наложи като един от лидерите в гръцката транспортна промишленост илогистика. Сигурно не сме единствените и има много други, които се опитват да работят като нас. Но разликата е в начина, по който това се прави, за да се постигне трайната формула на успеха. Така или иначе, предпоставките са добре познати - желание за работа, лична мотивация, настойчивост, много упорит труд, натрупване на все повече познания и практика, уважение към партньорите.

-В такъв случай бихте ли формулирали вашата мисия и начините, чрез които постигате тези успехи?

-Целта ни е да поддържаме като константна величина най-висок стандарт в обслужването на клиентите. Защото нашата крайна точка са именно те – напълно удовлетворени от предлаганата им услуга. Постигаме най-добрите решения благодарение на отлично синхронизираните действия на специалистите, които работят с нас в различните страни, където са позиционирани дъщерните ни фирми и нашите партньори. Една от тайните на нашата “AlmaMater” е технологията , която ползваме в транспортирането и сервиза на лични вещи. Изразява се в скъсяване на връзкате в производствения процес, внедряването на най-новите научни постижения в бранша, постоянното обучение и квалифициране на кадрите ни. Тази технология датира още от 1923 г. и се е превърнала в алфата и омегата на обслужването, прилагано и в останалите дейности. Имам предвид, че превозът на HHGDS изисква най-висока компетентност и детайлно познаване на транспортните процеси. Ето защо, както аз, така и повечето от колегите притежаваме дипломи на FIATA, на IRU, а също и сертификат за организация и управление на железопътния транспорт. Мисля, че много важен факт, допринасящ за високата фирмена репутация е и че дейността ни изцяло се подчинява на законите, свързани с опазването на околната среда и еко уважението.

-Бихте ли описал по-подробно как технологията непосредствено се отразява върху дейността ви, както и екологичните норми, които спазвате?

-Първо ще обоснова защо превозите HHGDS са върхът, изисквайки по-специално и прецизно обслужване. Казано фигуративно, човек се свързва с тях и те се превръщат в неразделна част от неговия личен живот. Искам да обърна внимание, че , ако има щета никаква застраховка не е в състояние да ги възстанови. Същото е и при транспортирането на произведенията на изкуството. Те не са търговска стока. Всяка пратка при нас има собствено име и презиме, което налага още по-голяма прецизност. Директният контакт с потребителя на услугата задължава да се повишат критериите. Така че на пазара може да си на второ, трето или което и да е друго място в класацията по икономически показатели, но няма как да си на второ или трето място по качество .Там има само едно - и то е първото място. Ние в OB‘SAзаемаме точно такава позиция и сме на върха на класацията.

-Кризата принуди ли ви да изоставите някои от приоритетите си за по-благоприятни времена и кои продължават да са актуални в организацията на работа и комуникацията с клиентите?

-Работим така, както и преди. Сама разбирате, че имаме постоянни дългогодишни клиенти, с които сътрудничеството ни е стабилно, с изградено доверие помежду ни. Сега, повече от когато и да е било, нямаме право на грешки. Точно обратното – изискванията непрекъснато се увеличават. Трябва да бъдем много внимателни и с някои други фактори - на първо място финансовият. В момента сме в изчаквателна позиция. Защото каквото и да кажем днес, утре може да не е актуално. Кризи е имало, има и ще има. Различни са само формите им. Може би най-ефективното им противодействие е постоянното търсене, както и ние правим – на нови пазари, на нови клиенти, на нови продукти, на нови производствени цикли. Това е един необратим и безкраен процес.

-Имайки предвид последните събития в Македония политическата обстановка на Балканите донякъде се дестабилизира. Неблагоприятен е и развоят на кризата в Украйна и в Близкия Изток. Трудно ли се прави транспортен бизнес в район с толкова натрупани икономически и политически проблеми?

-Най-напред искам да припомня основната функция на транспорта – той е свързващо звено между производител и потребител. Освен това работата в нашия бранш не се определя от периодичните кризи, а от мотивацията и желанието ни да постигнем по-добри резултати. Независимо дали има или няма кризи, бизнесът винаги се стреми към създаването на продукт и добавена стойност. Процесите се осъществяват преди всичко в сътрудничеството с тези, които са инициативни, иновативни, мислят и действат позитивно. Ние всички искаме да създаваме, за да печелим, така че всеки от веригата да има полза. Всяка криза действа като индикатор, който кара политиците по-реално да видят нещата такива каквито са, а не така, както на тях им се иска. Затова след всеки кризисен период се стига до някакви по-положителни резултати. Връзката е причинно следствена, въпреки че самата дума криза асоциативно създава неприятна представа за бедност и хаос. Не рядко дори се идентифицира с национална катастрофа. Сега обаче става нещо съвсем друго. Независимо, че това действително не е лек период, мнението ми е, че той е преходен, предизвикан от проблеми, натрупвани през годините, които ще бъдат преодолени и ще се стигне до градивни резултати. В такава посока работят и нашите правителства – да се превъзмогнат нерешените въпроси от миналото, да се коригира настоящето и да се създаде по-привлекателно бъдеще. Още повече, че става въпрос не само за Гърция, а и за целия Европейски съюз.

-Как в тази комплицирана икономическа обстановка бихте характеризирали транспортния пазар на Балканите?

-България и другите балкански страни заемат не само важно географско място, но са и стратегически партньор за ЕС. Предлагат интересни пазари, но с характерна специфика. И Гърция е неразделна част от тях. Както българските колеги, така и клиентите ни са с висок ценз, познания в сектора, компетентност, добър опит и практика. Знаят какво точно искат, имаме добра комуникация и коректни икономически взаимоотношения. У вас в нашия бранш конкуренцията е много силна, но добрият конкурент стимулира и мотивира, прави те още по-креативен в бизнеса. Утвърдиха се също български транспортни организации с много добър имидж и активна дейност в чужбина – БАСАТ, НСБС, НОДИС, които провеждат квалифицирано професионално обучение. Страната ви предлага и други предимства, както в данъчната и финансова система, така и в ограничаването на бюрокрацията. Тези благоприятни условия станаха причина много гръцки фирми да прехвърлят дейността си в България.

-Г-н Скеклиос, в предварителния ни разговор казахте, че неписан закон във фирмата за постигането на по-добри резултати е материализирането на информацията. Какво имате предвид?

-Всяка информация, която стига до нас подробно се проучва. Това важи и за пазарите, и за клиентите, и за конкуренцията. После анализът влиза в производствения процес, за да може правилно да адаптираме действията си. Единствената цел е да увеличаваме ефективността, която гарантира успеха. В този ред на мисли бих искал да припомня думите на един велик политик - Уинстън Чърчил. Той е казал: „Който владее информацията, той владее света”. Тази мисъл е изключително актуална и за нашата работа, където който притежава точната информация, той владее ситуацията

-Къде е вашата сила от гледна точка на транспортната логистика?

-Като всички страни в региона и Гърция се отличава със специфични особености. Eдна от тях e, че поради големия брой острови имаме твърде много малки логистични и спедиторски фирми, а не мултинационални. Друга и много важна особеност за гръцката икономика eприватизацията на пристанището в Пирея . Kитайската компания ShippingcompanyCOSCOвече има два терминала на там. Така вратата на Европа започва да се отваря от Гърция . Значението й е стратегическо не само за страната, но и за целия Европейски съюз. Пирея все повече се оформя като един огромен хъб, където се преразпределят стоки и за Източна, и за Западна Европа. Това ще генерира синергитичен ефект. Предстои разработването на схеми за развитие и в други подотрасли, непосредствено свързани с основните дейности - логистика, транспорт, спедиция, мултимодални решения, ремонти и обслужване на кораби.

В края на 2014 г бе подписан договор между COSCO и TRENOSE – гръцките железници. Сключени са контракти и с HUAWEI, SONY, HP и Cisco. Всеки месец от Атина тръгват около 26 влакови композиции в посока Западна Европа. Все по-голям дял в тези железопътни превози и комбинирани транспорти ще имат и мощните автомобилни производители, като KIAи Hyundai, за превозването на техните стоки. Гърция сега е един от най-големите партньори на Китай. Не случайно в края на май в Атина за пръв път се организира ESPO(EuropeanseaPortsConference 2015).

COSCO членува в CKYHE Alliance.Това означава, че в бъдеще се очаква мултипликационен ефект от движението на идващите товари. Анализаторите в бранша прогнозират, че той ще е за сметка на други големи европейски пристанища, като Ротердам, Хамбург, Антверпен. Все повече интерес към дейността на Пирея проявяват и съседни държави. През април COSCO и македонските железници организираха среща, на която между тях е обсъждано дългосрочно сътрудничество. От неговото развитие се очакват позитивни резултати за транспортните фирми и за спедиторите.

-В такъв случай оптимист ли сте за бъдещето?

-Разбира се. Защото OB‘SAпостоянно инвестира в работна сила, съоръжения, нови технологии, иновативни бизнес решения. Непрекъснато оптимизира производствения процес с оглед намаляване на разходите, увеличаване на ефективността и производителността.

Интервюто проведе Мая Димитрова