Електронните листовки. Какво се крие зад тях?

Електронните листовки. Какво се крие зад тях?

Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията въведе електронните листовки в изпитите на кандидатите за придобиване на свидетелство за управление на МПС. Министърът побърза да представи пред обществото каква решителна стъпка е направил в посока за борбата с корупцията. Всички му повярвахме и от този ден живеем с мисълта, че изпитите вече наистина са независими и няма как да стават измами. За тези, които не са запознати в детайли с дейността на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и нямат представа хора с какви намерения работят там, нещата изглеждат спокойни. Истината обаче е съвсем различна.......

В края на месец март тази година ГДБОП проведе паралелни акции в сградите на ИААА в гр.Видин и гр.София, като арестува около 18 човека в подозрение за корупция. Голяма част от арестуваните бяха освободени на втория ден. Днес, 8 месеца по-късно, всички арестувани в гр.Видин отново работят по местата си - оказа се, че са невинни, т.е. ГДБОП нещо се е било заблудило .... Ръководството на ИААА побърза да използва "вълната" от народното възмущение и реши, в рамките на една седмица, да приведе изпитите на водачите, осъществяващи автомобилни превози на опасни товари по шосе - АДР, в електронен формат. До този момент тези изпити се провеждаха по стандартния ред - на хартия, така както се провежда всеки един кандидат-студенстки изпит. Обръщаме внимание на следното: През 1995 година Република България ратифицира европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /АДР/ на ООН, като същата е публикувана в ДВ и има силата на закон. Няма друг нормативен, или поднормативен акт, който да може да измени текстовете, записани в нея. Приема се като закон. Текстовете в Спогодбата посочват ясно как се провежда обучението и как трябва да се провежда изпита - в писмен вид, на хартия. Ръководството на ИААА обаче решава, че може да действа по друг начин.....угоден за тях, или за политичските кръгове над тях.

Тези действия ни накараха да се задълбочим по темата и да устоновим какъв е бил реалният замисъл при въвеждането на т.нар.електронни листовки.Нали знаете - във всяко свое действие политиците се водят от личното обогатяване и в никакъв случай не се интересуват от това, дали тези им действия са честни, справедливи, целесъобразни и най-вече в полза на обществото. Четете, интересно е!

Работна група WP15 към ИКЕ на ООН е съставена от международни експерти в областта на обучението, изпитите, както и професионалисти, ангажирани пряко в процесите, свързани с производството, обработката, транспорта и употребата на опасните вещества. Това са хората, които в продължение на две години дават предложения, обсъждат ги и ги приемат като изменения в текстовете на европейската спогодба. Това са хора, чийто образователен ценз, професионална практика и морални устои превъзхождат в пъти тези качества, ако изобщо са развити, в чиновниците прилагащи днес тази спогодба в нашата страна. Работната група прие правила, при които, считано от 01-01-2017г., изпитите на водачите на МПС за превоз на опасни товари могат да се провеждат и на електронен носител. За да се избегне моментът с продажбата на този изпит и да сме сигурни, че нещата са наистина така, както трабва да бъдат - т.е. всеки един водач ще бъде изпитан независимо и без чужда намеса и всички ние ще сме сигурни, че той наистина познава правилата на тези специфичин превози, членовете на комисията определят четири ясни правила, при които това може да се случи. А именно:

1. Електронното устройство, което ще се ползва за изпита, следва да бъде одобрено от компетентния орган на страната.
2. Електронното устройство (таблетът) не трябва да бъде свързан с никакво друго устройство по време на изпита.
3. По време на изпита, водачът не трябва да въвежда никаква друга информация в устройството (таблета), освен да маркира верния отговор.
4. Електронното устройство трябва да позволява разпечатване на хартия на изпитния тест в края на теста.

Ръководството на ИААА нарушава всичките правила. Не се интересува от текстовете в Спогодбата и се оправдава, че всичко това се прави по нареждане от министерско ниво. Странно....?! Трябва да сме малоумни, за да си мислим, че министърът не знае за това нарушение. Още повече всички тези страни са уведомявани с писма и в продължжение на месеци се прехвърля кореспонденция.....

Сега ще разберете какво може да се направи с изпитите за превоз на опасни товари. Налице е съмнение за потенциално престъпление и ощетяване на държавния бюджет. С казусът ще бъдат сезирани и съответните органи.

Първо - никъде няма да намерте документ, или протокол с който ИААА е одобрила електронните устройства, с които се провежда изпита. Това е първото нарушение.

Второ - при влизането в залата за изпит, водачът получава ваучер. Държавата заплаща 7 лв. за този ваучер на печатница ДЕМАКС (фирмата, определена от държавата да поддържа системата за електронните изпити). Водачът изтрива ваучера и въвежда в таблета своето ЕГН и номерът на ваучера. Тук се прави и второто нарушение на правилата -  водачът се идентифицира, т.е. вече се знае кой таблет при кой водач се намира.

Трето - всики таблети в залата са свързани в общо устройство, което от своя страна е в постоянна онлайн-връзка с печатница ДЕМАКС. Общото устройство се намира на масата на човекът, който провежда изпита от името на ИААА. Т.е. Съответните скрити лица от печатница ДЕМАКС "наблюдават" изпита, като знаят кой водач зад кой таблет стои. Това е и третото нарушение на правилата. Имаме свързаност. Сега, по време на изпита, "оператор" от печатница ДЕМАКС има пълната възможност да промени в реално време резултата в таблета. Представете си водач, който не е подготвен, но е получил правото да премине изпита по "втория начин" - каквото и да отрази на таблета - неговият резултат ще бъде винаги положителен......защото има външна намеса или т.нар."помощ от отдалечената поддръжка".

Четвърто - никой не разпечатва резултатите на момента и всичко може да се манипулира впоследствие.

Правим следните изводи: Изпитите са в пълно нарушение на правилата. Не са прозрачни, не са независими, не са в съответствие с европейската спогодба. След като Ръководството на ИААА не обърна внимание на нашите многократни сигнали и погази правилата на европейската спогодба - значи прикриват една грандиозна схема за измами! Реално погледнато единствено ИААА може да си играе с изпитните резултати и да ги режисира както си пожелае. В изпитната зала не се допускат представители на учебните центрове, обучили водачите.

Тук е важно да отбележим, че същата тази система се прилага и при изпитите на кандидат-водачите на МПС. Вероятно знаете, че министър Московски настоя и успя да въведе използването на паравани около изпитните места, или т.нар. "бели стаи" при провеждането на изпитите на кандидат водачите. Предвид горната информация - логично, така никой да има възможност да забележи, че евентуално някой друг, дистанционно, отразява верните отговори на таблета. Този друг е известен като "отдалечената поддръжка".....