Начало
/
Курсове

Курсове

Нашите курсове

Започва Обучение за превоз на опасни товари 19.02.2019
Завърши Обучение за превоз на опасни товари 05.02.2019
Завърши Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност 28.01.2019
Завърши Обучение за превоз на опасни товари 15.01.2019
Завърши Обучение за превоз на опасни товари 11.12.2018
Завърши Основен курс за оказване на първа помощ 05.10.2018
Завърши Обучение за консултанти по превоза на опасни товари по шосе 10.09.2018
Завърши Обучение за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители транспортна дейност 30.07.2018
Започва Основен курс за оказване на първа помощ всеки петък
Започва Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози всеки четвъртък
Започва Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 всеки петък
Започва Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника) всеки сряда
Започва обучение за придобиване на карта за квалификация на водача всеки сряда

Запишете се при нас

Месечна програма

февруари
2019
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
        01 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 02 03
04 05 Обучение за превоз на опасни товари 06 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 07 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 08 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 09 10
11 12 13 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 14 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 15 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 16 17
18 19 Обучение за превоз на опасни товари 20 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 21 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози 22 Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985 23 24
25 26 27 обучение за придобиване на карта за квалификация на водача 28 Обучение за укрепване на товарите при автомобилните превози