Основен курс за оказване на първа помощ

ТРАНСАРЕНА провежда специализирано обучение за предоставяне на първа долекарска помощ, с лицензиран парамедик и в пълно съответствие с препоръките на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

Акцентът е поставен върху най-често срещани травми и състояния на пострадал, а именно наранявания на крайници, счупвания, припадък, стимулиране на сърдечната и дихателната дейност, гръдна травма, обгазяване и др.

Обучението е част от курса за подготовка на професионалните водачи, но се предлага и като самостоятелен модул.