Обучение за работа с дигитален тахограф, Регламент 561/2006 и Регламент 3821/1985

ццц