Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника)

Обучение за придобиване на правоспособност за работа с вилични кари (складова техника)

ТРАНСАРЕНА е лицензиран център към Националната агенция за професионално образование и обучение и предоставя на своите клиенти съвременни форми за подготовка на водачи на вилични кари от различните категории.

Притежаваме договори за подготовка на персонала с водещи компании в областта на логистиката и складовата дейност. Гарантираме висококачествен учебен процес при пълно спазване на правилата за безопасност в складовите зони.

Свържете се с нас, за да Ви предоставим нашето предложение за провеждане на квалификационни курсове на Вашите служители.