Начало
/
/
Мениджмънт на международен автомобилен транспорт

Мениджмънт на международен автомобилен транспорт

Мениджмънт на международен автомобилен транспорт
12.00 лв.
Количество:

Съгласно Закона за автомобилните превози (ЗАП) лиценз на Общността за извършване на международни автомобилни превози на пътници и товари може да получи само лице, което притежава удостоверение за професионална компетентност.

Настоящото издание е насочено към аспектите на мениджмънта, които се съдържат в изискванията за професионална компетентност съгласно Наредба №11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ бр.108 от 19.11.2002г., посл. изм. бр.41 от 16.05.2014г., в сила от 16.05.2014г.

Справочникът е изключително полезен при подготовката за изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортната дейност, провеждан от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".