Представителство във Франция по закона Macron

Представителство във Франция по закона Macron

Законът Macron от 6 август 2015 г. налага на чуждестранните транспортни компании, които командироват шофьори на френска територия (Франция, френски каботаж или международен транспорт до/от Франция), да определят свой представител във Франция .

Представителят трябва да съхранява на защитен сървър (по време на командировката, както и 18 месеца след командировката) и да предоставя, по искане на официални държавни контрольори, следните документи:

1. Заповеди за командироване за всеки един от командированите служители/водачи.

2. Трудов договор за всеки служител/шофьор или разрешение за работа за страни, които не са членки на ЕС.

3. Фишове за периода на командировка за всеки служител, както и всички еквивалентни документи, които удостоверяват плащането, включително следните:

a) Брутно почасово заплащане, включително бонуси за извънреден труд, конвертирани в ЕВРО;

b) Периодите и часовете на работа, платени по нормална ставка, и наднормените часове;

c) Периоди на отпуски и почивки, както и компенсационни елементи, свързани с тях;

4. Документ, удостоверяващ изплащаната заплата;

5. Копие на декларацията за представителство във Франция;

Първоначална такса от 200 ЕВРО за всяка транспортната компания + пакетна такса от 39 ЕВРО за всеки командирован служител за полугодие.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВАШЕТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО!