Начало
/
/
Превоз на опасни товари. Основен курс за шофьори

Превоз на опасни товари. Основен курс за шофьори

Превоз на опасни товари. Основен курс за шофьори
12.00 лв.
Количество:

Превоз на опасни товари по шосе, съгласно АДР 2017. Основен курс за шофьори. Второ актуализирано издание.

Шофьорите, които превозват опасни товари трябва да притежават свидетелство, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", удостоверяващо, че те са преминали основен курс на обучение и са положили успешно изпит относно изискванията, които трябва да бъдат спазвани при превоза на опасни товари.

Ностаящото издание е съобразено изцяло с Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе - Приложение А и Приложение В (АДР 2017) и е разработен с цел да подпомогне шофьорите при тяхното обучение и подготовката за изпит.