Начало
/
/
Автомобилни превози на товари

Автомобилни превози на товари

Автомобилни превози на товари
15.00 лв.
Количество:

Справочникът обхваща в методична последователност актуалните знания, от които следва да се формира компетентността на организаторите, операторите и шофьорите, изпълняващи обществени и международни автомобилни превози на товари и автомобилни превози на товари за собствена сметка.

Изданието съдържа отговори на 530 въпроси. Те обхващат многообразието от нормативни изисквания, които трябва да се познават, за да се придобие удостоверение за професионална компетентност от превозвачите и карта за квалификация от шофьорите.

Справочникът съдържа и образци на основните документи, с които се налага да работят превозвачите и шофьорите на товарни автомобили за международни превози на товари, както и голям брой справочни таблици и фигури. Разработени са подходящи примери по някои актуални теми.

Изданието се препоръчва при подготовката за изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортната дейност, провеждан от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".